ONS OOG KIJKT MAAR HET HART ZIET

RUIMER KIJKEN

Vanuit de Geest-Lichaam-Geneeskunde, ofwel de Interpreterende – of Totaalgeneeskunde leer ik u graag ruimer kijken, door het stoffelijke lic-haam = vlees-hemd, heen te zien, tot in de kern van onze diepere lagen. Hier manifesteert ziekte zich namelijk als eerste, in de vorm van disbalans, nog vóórdat u fysieke klachten ontwikkelt. Want waar de Geest is, is het Lichaam. De Geest portretteert ons in de diepste en breedste zin van het woord.

BEGRIJPEN

Ik help u om uw lichaam en haar symptomen, die onze ‘boodschappers’ zijn, anders en daardoor letterlijk ‘meer omvattend’ te begrijpen. Vanuit dit ruimere bewustzijn creëren we zo de mogelijkheid tot samenwerking met deze signalen. Hierdoor kunt u, in plaats van het ongewenste te bestrijden door het voornamelijk onderdrukken van symptomen – juíst en vooral het gewenste helpen bevrijden. Want de invloed van uzelf op uzelf is groot, in beide richtingen, zowel ten goede als ten kwade. Ons lichaam gehoorzaamt immers onze gedachten, onze gevoelens en onze geest. Het gelooft ieder woord. PLATO zei het al: ‘Er is niets lichamelijks aan ziekte.’

TRANSFORMEREN

Ik probeer daarom de genezer in uzelf wakker te roepen, zodat u datgene wat al of niet ongemerkt uit uw bewustzijn is verdrongen en zich vervolgens naar uw lichaam heeft verplaatst, op een interessante, constructieve en vruchtbare manier kunt helpen transformeren. Dat is een individueel proces waarbij u op een punt kunt belanden waar u nauwelijks meer een dokter nodig heeft, omdat u al doende heeft geleerd hoe u met uw lichaam en uw geest kunt samenwerken.